Posts Tagged ‘เสาเข็มเจาะ’

การตรวจจับคุณภาพของเสาเข็มเจาะ

Posted by: admin

July 21st, 2017 >> บริการ

ในส่วนการตรวจจับคุณภาพของเสาเข็มเจาะนั้น จะต้องดำเนินงานทบทวนทั้งในระหว่างก่อสร้าง โดยใช้วิธีการวินิจ อาทิเช่น ตรวจความดิ่งของเสาเข็มเจาะด้วยดิ่ง ดูความลึกปลายเสาเข็ม  ซึ่งต้องอยู่บนชั้นทรายหรือชั้นดินแข็ง เป็นอาทิ    ด้วยกันหลังจากทำเสาเจาะแล้วเสร็จ จะต้องพิเคราะห์มาตรฐานเสาเข็มเจาะซ้ำ โดยการแข่งขันการรับแรงกดทับ ความเพียบพร้อมของตัวเสาเข็มเป็นอาทิ

ในยุคปัจจุบันตลาดเสาเข็มเจาะก้าวหน้าอย่างยิ่ง http://www.pkmicropile.com/ รับงานสร้างเสาเข็มเจาะ ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด บางแห่งมีประสบการณ์มากว่า 30 ปี มีเจ้าหน้าที่ประจำ บางบริษัทเป็นบริษัทเล็กต้องจัดจ้างวิศวกรมาบังคับการเป็นรายจ๊อบๆ ไป ถึงกระนั้นที่ต้องพึงสังเกตคือกลุ่มรายย่อยที่เป็นลูกจ้างเก่าหันมารับงานเอง ซึ่งกลุ่มนี้มีต้นทุนการทำไม่สูงมาก ไม่ได้มีการออกแบบทางวิศวกรรม มีแค่เพียงความชำนาญ ซึ่งค่อนข้างภัยมากทีเดียว

กระนั้นส่วนมากแล้วทีมงานที่ทำเสาเข็มเจาะจะไม่ได้รับการว่าจ้างจากผู้ใช้โดยตรง แต่จะเป็นงานช่วงรับมาจากช่างรับเหมาก่อสร้างหรือผู้ประมูลงานมาอีกต่อหนึ่ง บางทีผู้ใช้ก็ไม่ได้ทราบว่าผู้รับเหมาก่อสร้างส่งต่องานให้กับบริษัททำเสาเข็มเจาะที่มีคุณภาพดีเพียงใด ซึ่งหากเป็นไปได้ ให้เราตรวจดูว่าผู้รับเหมาก่อสร้างได้จ้างทีมงานที่ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงหรือไม่ เพราะงานฐานรากเป็นงานที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก การได้ผู้รับเหมาที่มีความจัดเจน น่าไว้วางใจมาทำ จะได้งานที่มีคุณลักษณะ และไม่เป็นร้ายแรงมากกว่า หากโครงสร้างรองรับของตึกไม่ดี หรือวิศวกรขาดชั่วโมงบินในการออกแบบฐานรากแล้ว ศักยส่งผลพวงต่อการวิบัติของอาคารได้

 

ทำไมต้องตอกเสาเข็มเจาะในการสร้างเรือน?

Posted by: admin

June 29th, 2017 >> สินค้า

การตั้งตึกพร้อมกับแห่งในล่าสุดนี้ เสาเข็มถือว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญกับงานก่อสร้างทุกโครง ด้วยความเข้มแข็งและได้กฏเกณฑ์ของตึกแห่งที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้รับเหมาบางรายและเจ้าของบ้านเลือกที่จะลงเสาเข็มเพื่อเสริมความแน่วแน่ของอาคารและบ้านเรือนตน ซึ่งเสาเข็มมีแยะอย่าง แต่เหล่าหนึ่งที่ได้รับความนิยมคงต้องยกให้ เสาเข็มแบบเจาะ  

เสาเข็มเจาะ เป็นเสาเข็มที่นิยมใช้งานในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัดหรืออยู่ในขอบข่ายที่มีบ้านเรือนติดกันเป็นปริมาณมาก โดยรูปแบบของการขุดเจาะนั้นจะเจาะลงไปในดินและเอาดินออกจนถึงระดับที่ปรารถนา  ตามด้วยการใส่โครงเหล็ก จากนั้นเทคอนกรีตลงไปในหลุมที่ขุดเจาะเพื่อขึ้นรูปเป็นเสาเข็ม ซึ่งวิธีการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการก่อสร้าง แตกต่างจากเสาเข็มแบบตอก

เสาเข็มเจาะ คือ การเจาะลงไปใต้พื้นดิน และเทคอนกรีตลงไปในหลุมที่เจาะขึ้นรูปเป็นเสาเข็มรูปเสา เมื่อปูนก่อตัวแห้ง มีหน้าที่แบกรับนํ้าหนักเป็นพื้นฐานของเรือนตึกรามที่อยู่อาศัยต่างๆ ซึ่งขนาดและจำนวนแล้วแต่เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยความประสงค์ของเจ้าของงาน

ปกติเสาเข็มที่คนเรามักรู้จักเห็นกันถ้วนทั่วตามท้องถนน หรือโครงการใหญ่ๆ หลายหมื่นล้าน พันล้าน โครงการตั้งรถไฟฟ้า ทางด่วน จะเป็นแบบตอกหรือที่เรียกกว่าเสาเข็มตอก ใช้เครื่องจักรตอกลงไปในดิน ซึ่งข้อดีของเสาเข็มตอกก็คือ เสาเข็มตอกจะทำสำเร็จรูปมาจากโรงงาน เราสามารถตรวจสอบสภาพได้ แต่สิ่งบกพร่องก็คือ อย่างที่เราทราบกัน เวลาตอกลงไปในพื้นดินแต่ละที่ดังสะเทือนไปทั่วเมือง มีความสั่นกระเทือนมาก ไม่พอที่ที่จะนำมาใช้ขอบข่ายหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นท้องถิ่น

ครั้นแล้ว เสาเข็มโดยทั่วไป จึงสามารถแยกออกเป็น 2 แผนกด้วยกัน นั่นก็คือ เสาเข็มตอก และ เสาเข็มเจาะ นั่นเอง  นอกจากนี้เสาเข็มเจาะยังแบ่งออกเป็นเสาเข็มเจาะแบบแห้ง และเสาเข็มเจาะแบบเปียก อีกด้วย

เสาเข็มเจาะแบบแห้ง เป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก จำนวนมากจะลึกไม่เกิน 20 เมตร (ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของดิน) ที่สามารถรับน้ำหนักได้120 ตัน วิธีเจาะก็คือ ทำการเจาะดินลงไป (แบบแห้ง ๆ นั่นเอง) แล้วก็หย่อนโครงเหล็ก เทคอนกรีต ลงไปในหลุม ที่เราเจาะเตรียมไว้ พอเมื่อคอนกรีตแห้งก็จะได้เสาเข็ม ราคาอาจจะแพงกว่าสายเสาเข็มตอก แต่ทว่าจะมีจุดดีเยอะแยะ จึงเป็นที่นิยมของวิศกร และช่างวิศกรผู้ควบคุมแผนการต่างๆ  เช่น ลดปัญหาการเกิดมลภาวะ ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับแบบเสาเข็มตอก ไม่ว่าเป็นการเคลื่อนตัวของดิน การสั่นสะเทือนของดิน ละออง จึงเป็นที่นิยมใช้ ในที่ที่ชุมชน หมู่บ้านต่างๆ เป็นต้น