Archive for the ‘เทคโนโลยี’ Category

ซ่อมคอนกรีตง่ายแบบที่คาดการณ์ก่อนกำหนดขึ้นต้นเข้าทำงาน

Posted by: admin

June 9th, 2017 >> บริการ, เทคโนโลยี

การซ่อมคอนกรีต ฉาบผิวคอนกรีต ด้วยวัตถุ Polyurethane เพื่อให้เมื่อผสมผสมทั้งสามส่วนจะได้ “วัสดุเคลือบ พื้นโพลียูรีเทน” ที่มีสรรพคุณ รองแรงกระแทก การเสียดสี การท่องเที่ยว ฟอร์คลิฟท์ พร้อมทั้งทนต่ออุณหภูมิ ร้อนได้ +140˚C และอุณหภูมิเย็นได้ -40˚C ยิ่งไปกว่านี้ ยังอาจผสม Silver Nano เพื่อที่จะใช้เป็นวัสดุหุ้มพื้นชนิดพิเศษที่มีความถนัดในการ ปกป้องรักษาเชื้อแบคทีเรีย เพื่อให้ทำเป็น “พื้นดูแลแบคทีเรีย ”

พื้น Anti-Static  คือ พื้น Epoxy ชนิดพิเศษ ค่าการรับมือไฟฟ้าของพื้น Anti-Static จะอยู่ที่ 106-108 โอห์ม มีสรรพคุณ ในการรับมือไฟฟ้าสถิต โดยจะทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้า สถิตเคลื่อนที่ผ่านลงสู่สายดิน ขัดขวางมิให้ไฟฟ้าสถิตที่มีอยู่ข้างในร่างกายผู้ที่ดำเนินการ ไม่ก็ในสภาพแวดล้อมการทำงาน ไปทำเอาเกิดการจุดระเบิดกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พื้น Anti-Static ซึ่งพอเหมาะพอควรอย่างสูงในการตั้งกับ พื้นโรงงาน Electronic, พื้นโรงงานผลิต แผงวงจรกระแสไฟฟ้า ไม่ก็แม้แต่พื้นโรงงานผลิต พื้นห้องคลีนรูม ที่ควบคุมจำนวนฝุ่น

อาจใช้กับการทำงานฉาบทนเคมีสูงได้ เพราะว่าที่ที่นิยมในการใช้งานเป็น แทงค์,พื้น, ผนัง, บ่อบำบัดนํ้าเสีย, บริเวณผสมสารเคมี, บริเวณเติมนํ้ามันกลั่นแบตเตอรี่ พร้อมด้วยในโรงงานผลิต สารเคมี โดยใช้พร้อมกันกับ เส้นใยไฟเบอร์กลาสไม่ก็เครื่องมืออื่นๆสำหรับเสริมความทนทานอีกชั้นหนึ่ง

การงานกันซึม เป็นระบบปกป้องการรั่วซึมเพื่อบริเวณประทุนดาดฟ้ารวมทั้งบริเวณชั้นใต้ดินของเรือนบ้านพร้อมด้วยโรงงานโดยใช้อุปกรณ์กันซึมประเภทมากมายวางบนบริเวณที่ประสงค์ดูแลการรั่วไหลซึมภายภาคหน้าไม่ก็แม้แต่เมื่อเกิดโจทย์นํ้ารั่วไหลซึมในล่าสุดที่จำเป็นจะต้องการซ่อมแซมปรับปรุงให้หมดปมปัญหาความดูแลการรั่วซึมจะช่วยระงับความเสียหายอันเกิดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบคอนกรีตมากมายลดการแตกร้าวของพื้นคอนกรีตอาจจะส่งผลให้บ้านทรุดเนื่องจากการหดตัวไม่ก็ขยายวงของคอนกรีตพร้อมทั้งยังสนับสนุนทำเอาอายุใช้งานแข็งแรงช้านาน กว่าโดยทั่วไป

ประตูอัตโนมัติที่มียิ่งกว่างานอย่างไรก็ดีประกอบด้วยวงจรแอบแฝงอยู่

Posted by: admin

May 29th, 2017 >> เทคโนโลยี

ประตูอัตโนมัติ  Autodoor อาจตรวจคนที่กำลังเดินเข้าใกล้ เพื่อจัดการประตูให้เปิดออก โดยทั่วไปจะใช้เซนเซอร์แบบ Microwave sensor ซึ่งเซนเซอร์ดังกล่าวข้างต้นจะถูกตั้งไว้ที่ส่วนบนของประตูเลื่อนอัตโนมัติ Autodoor  โดยแต่ละรุ่น แต่ละ สัญลักษณ์จะมีระยะทาง การตรวจค้น และมุมตรวจจับที่ผิดแผกแตกต่างกันไป และสามารถกระจายมุมตรวจค้นได้สำหรับเซนเซอร์ระแวดระวังประตูอัตโนมัติ ปิด เมื่อยังอยู่ในช่องทางเข้าออก จะใช้ เซนเซอร์อินฟราเรด จัดตั้งอยู่ภายใน เฟรมวงกบ อลูมินัม

เช่นนี้การเลือกใช้ sensor เพื่อการเปิดปิด ในแต่ละที่ ขึ้นกับความปรารถนาใช้งาน ซึ่งแต่ละบริเวณอาจจะผิดแผกแตกต่างกันไป ดังเช่น ต้องการให้มนุษย์ที่มีสิทธิ หรือ เจ้าหน้าที่ ผ่านได้แค่นั้น ก็อาจจะใช้เป็น finger Scan ไม่ก็ card reader สับเปลี่ยนการใช้ Microwave sensor ที่ตั้งอยู่ด้านบน

กลไกเพื่อการบังคับเปิด ปิด บานประตูอัตโนมัติ จะมีการกำกับจะโดนสั่งมาจาก sensor สั่งเปิด ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับ ชุดควบคุมบานประตูกระจกเลื่อนโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะโดนบังคับไปยัง มอเตอร์ที่ดูแลการจัดการอีกทอดหนึ่ง ครั้นมอเตอร์สำหรับเปิดประตูปฏิบัติงาน จะดึงประตูกระจกเลื่อนโดยอัตโนมัติ ให้เปิดออก ผ่านสายพาน ที่จัดตั้งยึดไว้เข้ากับลูกล้อของบานประตูกระจก สายพานจะเคลื่อนดึงบานประตูอัตโมมัติ ให้เคลื่อนที่ผ่านราง มาสู่ตำแหน่งเปิดสุด ซึ่งจะมีตัว stopper ตั้งไว้ โดยที่ประตูอัตโนมัติ จะจดจำที่ของ stopper ที่ได้จากการ detect ครั้นเมื่อตอนเริ่มแรกการงาน หนแรก ไม่ก็เมื่อมีการสับเปลี่ยนตำแหน่ง stopper